Cateheze biblice – Pr. Prof. Vasile Mihoc

CATEHEZE BIBLICE
susţinute de

PR. PROF. VASILE MIHOC

Începând cu luna iulie, la Mânăstirea „Sfântul Ioan Botezătorul” a avut loc o serie de cateheze exegetice cu tematică biblică, susţinute de Părintele Profesor Vasile Mihoc de la Facultatea de Teologie „Andrei Şaguna” din Sibiu, având drept scop aprofundarea cunoaşterii Sfintei Scripturi şi sporirea duhovnicească a credincioşilor ce frecventează mânăstirea, precum şi consolidarea şi încurajarea vieţuitorilor din obşte în lucrarea lor misionar-duhovnicească.

Catehezele s-au desfăşurat duminica seara, după Vecernie, până acum fiind prezentate următoarele teme:15 iulie – Introducere în citirea Sfintei Scripturi, 18 august – Evanghelia de la Matei, 22 septembrie – Evanghelia copilăriei Domnului Iisus Hristos (partea I), 29 septembrie – Evanghelia copilăriei Domnului Iisus Hristos (partea a II-a). După fiecare expunere, Părintele Profesor a răspuns întrebărilor adresate de cei prezenţi, în general legate de tema catehezei, dar şi de alte subiecte scripturistice.