Prima Pagină

EVENIMENT

Soborul Sfântului Ioan Botezătorul:
Vecernia, Utrenia, Sfânta Liturghie şi predica Părintelui Ioan

7 ianuarie 2020

Pentru a viziona înregistrările video, faceţi click aici.

CUVINTE DUHOVNICEŞTI

Sfântul Andrei Criteanul:
Atributele Sfântului Proroc Ioan, Înaintemergătorul şi Botezătorul Domnului

(PG 97, 1140B-1141A)

Nu s-a ridicat, între cei născuţi din femei, unul mai mare (Matei 11, 11) decât Ioan acela. El este cu adevărat cel despre care cântă marele David, zicând ca în numele lui Dumnezeu şi Tatăl: Gătit-am făclie unsului meu. (…) Iar pe dânsul va înflori sfinţenia Mea (Psalmul 131, 17-18). Acesta este acel Ilie cel Mare, nu Tesviteanul, ci mijlocitorul între Lege şi Har şi – cu toate că [este] al doilea în timp – Înaintemergătorul venirii celei mai dinainte a lui Hristos, cel ce mai înainte de acela [Ilie Tesviteanul] a venit cu aceeaşi însuflare şi putere, precum Arhanghelul i-a prezis lui Zaharia. Cărui Zaharia? Cel al cărui sânge strigă mai mult decât al lui Abel. Acesta este cel ce mai înainte a săltat şi care dinainte de a veni la lumină, din pântecele maicii sale, a cunoscut pe Stăpânul său…

Pentru a citi tot articolul, click aici.

CUVINTE DUHOVNICEŞTI

Sfântul Vasile cel Mare:

Despre ape şi despre Sfântul Botez

        Când vezi apele, aleargă cu sârguinţă! Căci aceste ape îţi deschid cerul, aceste ape te strămută de la robie la libertate; aceste ape îţi deschid raiul şi-ţi dăruiesc ochi duhovniceşti; aceste ape te înalţă la tainele cele cereşti, la care îngerii doresc să privească. Te-ai întraripat de acum cu gândirea la ceruri; ai văzut pe Dumnezeu sfinţind firea apelor, ai văzut nedespărţita potrivire a Sfintei Treimi deasupra apelor, ai luat de la Dumnezeu făgăduinţele proroceşti, care binevestesc mântuirea ta; cununa sufletului e vădită, iertarea păcatelor celor de multă vreme e aproape…

Pentru a citi tot articolul, click aici.

♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Pentru a viziona înregistrarea video, click aici.

CUVINTE DUHOVNICEŞTI

Sfântul Grigorie Teologul: Hristos Se naşte, slăviţi-L!

    Hristos Se naște, slăviți-L! Hristos din ceruri, întâmpinați-L!, Hristos pe pământ, înălțați-vă! Cântați Domnului tot pământul! Și ca să spun două lucruri deodată, cerurile să se veselească și pământul să se bucure pentru cel ceresc și acum pământesc. Hristos este acum în trup! Veseliți-vă de aceasta, cu cutremur și cu bucurie: una, din pricina păcatului, alta, din pricina nădejdii. Hristos este acum din Fecioară! Femeilor, faceți-vă ca fecioarele, ca să vă faceți și voi maici ale lui Hristos! Cine nu se închină acum celui care a fost de la început și cine nu mărește pe cel care se naște acum?… (continuare)

♦ ♦ ♦ ♦ ♦

LECTURI

O VIAŢĂ MĂRTURISITOARE

Jurnal – Arhim. Sofian Boghiu
Editura Bizantină, Bucureşti, 2019

     Semnalăm o apariţie editorială de excepţie, surprinzătoare, Jurnalul Părintelui Sofian Boghiu, care vine să completeze literatura memorialistică monahală publicată la noi, reprezentată până acum doar prin câteva volume, între care ar merita amintite Memoriile Mitropolitului Bartolomeu, Jurnalul fericirii al Părintelui Nicolae Steinhard, De la moarte la viaţă – roman autobiografic scris de Părintele Paulin Lecca…(continuare)

♦ ♦ ♦ ♦ ♦

EVENIMENT

Premierea câştigătorilor concursului de creaţie grafică
“Memorabilitatea artei sacre prin ochi de copil”

14 decembrie 2019

♦ ♦ ♦ ♦ ♦

EVENIMENT

Părintele Ioan Cojanu:

“De ce să rabd?”

Seară duhovnicească la Răşinari (Sibiu)
8 decembrie 2019

Pentru a viziona înregistrarea, faceţi click aici.

♦ ♦ ♦ ♦ ♦

EVENIMENT

Părintele Ioan Cojanu:

Conferinţa “Iată Mielul lui Dumnezeu”

Braşov, 3 decembrie 2019

♦ ♦ ♦ ♦ ♦

CUVINTE DUHOVNICEŞTI

Sfântul Nicolae Velimirovici:

Sfântul Ierarh Nicolae,
apărător înflăcărat al adevărului

     Acest glorios sfânt, prăznuit şi astăzi de popoarele din întreaga lume, a fost unicul fiu al unor oameni de rang înalt şi foarte bogaţi din cetatea Patarelor Lichiei, pe numele lor Theofan şi Nonna. Fiind acesta singurul copil dăruit lor de Domnul, părinţii au întors înzecit lui Dumnezeu bogatul lor dar, închinîndu-l pe fiul lor slujirii Lui celei sfinte. Sfântul Nicolae a învăţat viaţa cea duhovnicească de la unchiul lui, Nicolae, Episcopul Patarelor, şi a fost de acesta tuns întru îngerescul chip la Mănăstirea Noului Sion, de unchiul său întemeiată. După moartea părinţilor, Sfântul Nicolae a împărţit săracilor toată nemăsurata avere moştenită, nepăstrând pentru sine absolut nimic. Preot fiind în Patara, el s-a făcut tuturor vestit şi fără să vrea prin a sa milostenie de pomină, pe care o făcea ascunzând cu grijă fapta cea bună, după cuvântul Domnului: „Să nu ştie stânga ta ce face dreapta ta” (Matei 6, 3). (continuare)

♦ ♦ ♦ ♦ ♦

EVENIMENT

Înmormântarea Maicii Proinstareţe
Filoteia Potcoavă

Mânăstirea Ţigăneşti
25 noiembrie 2019

♦ ♦ ♦ ♦ ♦

NOI APARIŢII EDITORIALE

AGENDA DUHOVNICEASCĂ 2020

CALENDARE 2020

Pentru detalii şi comenzi, faceţi click aici.

♦ ♦ ♦ ♦ ♦

CUVINTE DUHOVNICEŞTI

Sfântul Ioan Gură de Aur

„Dumnezeu a îngăduit să fie înjunghiat
cel care a trăit în pustie…”

Toată adunarea aceea de la masa lui Irod era o adunare drăcească. În primul rând, era alcătuită din beţie şi desfrâu. Nimic sănătos nu putea fi în ea! În al doilea rând, oaspeţii erau nişte stricaţi, iar gazda, mai stricată decât toţi. În al treilea rând, petrecerea lor era fără judecată. În al patrulea rând, fata, din pricina căreia căsătoria lui Irod cu Irodiada era o călcare de lege, pe care maică-sa ar fi trebuit să o ascundă, că era o insultă pentru ea, intră în sala de ospăţ, se dă în spectacol şi fecioara întrece pe desfrânate! Chiar timpul când a făcut Irod ospăţul învinuieşte nu puţin fărădelegea aceasta. Când ar fi trebuit să mulţumească lui Dumnezeu că în ziua aceea l-a adus la lumină, Irod tocmai atunci îndrăzneşte acele fărădelegi; în ziua în care trebuia să dezlege pe cel legat, atunci adaugă lanţurilor uciderea…(continuare)

♦ ♦ ♦ ♦ ♦

PREDICI

Predica Părintelui Vasile Mihoc la praznicul Adormirii Maicii Domnului

15 august 2019
Mânăstirea „Sf. Ioan Botezătorul”, Alba Iulia

SERI DUHOVNICEŞTI

Conferinţa
Maica Domnului în limbajul bisericesc românesc”

Invitat: Prof. Dr. Octavian Gordon

12 august 2019
Mânăstirea „Sf. Ioan Botezătorul”, Alba Iulia

♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Conferinţa
Limbajul bisericesc între înţelesul tainic şi neînţelesul lumii”

Invitat: Prof. Dr. Octavian Gordon

11 august 2019
Mânăstirea „Sf. Ioan Botezătorul”, Alba Iulia

♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Lansarea cărţii
Antilogos sau cuvântul celuilalt”
de Pr. Prof. Constantin Coman

Invitaţi: Pr. Prof. Constantin Coman
Costion Nicolescu
Pr. Prof. Mihai Himcinschi

7 august 2019
Mânăstirea „Sf. Ioan Botezătorul”, Alba Iulia

♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Conferinţa
Taina Fecioarei Maria în viaţa Bisericii”

Invitat: Pr. Prof. Ioan Bizău

4 august 2019
Mânăstirea „Sf. Ioan Botezătorul”, Alba Iulia

♦ ♦ ♦ ♦ ♦

NOI APARIŢII EDITORIALE

„Structurile rugăciunilor din această carte sunt cunoscute credincioşilor, care, atunci când nu pot participa la slujbele Bisericii, împlinesc rânduiala aceasta în rugăciunile particulare. Paraclisul sintetizează toate cele şapte Laude care, de altfel, sunt canonul zilnic al monahului, împlinit de acesta prin participarea zilnică la toate slujbele Bisericii. În schimb, Acatistele sunt o formă dezvoltată poetic a condacului şi icosului din canonul Utreniei.

Cele opt zile pentru care au fost aşezate în această carte Paraclise şi Acatiste ne invită să parcurgem nu numai vieţile Sfinţilor, nu numai zilele creaţiei, ci istoria întregii lumi, care de altfel este şi istoria vieţii noastre, apogeul acesteia fiind Dumnezeu şi ziua Domnului, Duminica, Începutul şi Sfârşitul.

Să începem cu credinţa că, rostind mereu aceste rugăciuni, vom ajunge la trăirile Sfinţilor care ni le-au oferit, ca o revărsare a vieţii lor în viaţa noastră şi a lumii.”


Părintele Ioan Cojanu

Pentru detalii şi comenzi, faceți click aici.

EVENIMENT

HRAMUL MÂNĂSTIRII NOASTRE

24 iunie 2019


CUVINTE DUHOVNICEŞTI

LUMINA LUI HRISTOS LUMINEAZĂ,
PRIN TOŢI SFINŢII, TUTUROR

Arhim. Vasilios Gondikakis

 

Părinţii Bisericii sunt cinstiţi şi cunoscuţi ca mari luminători care ne descoperă în chip liturgic că „lumina lui Hristos luminează tuturor”.

Apropiindu-te de ei, afli oferirea firească a adevărului care eliberează. Afli viaţa, sinceritatea, mărturisirea, smerenia, bogăţia duhului, înălţarea trupului, transfigurarea lumii, luminarea a ceea ce e lipsit de transparenţă, sensul a ceea ce este neînsemnat, harul veşniciei extins în cotidian şi comun, recunoaşterea valorii omului, cuptorul cel răcorit cu foc al Dumnezeieştii Liturghii, în care toate s-au umplut de lumina care le transfigurează: le face pe toate foc; le face pe toate răcoare. Aceştia, ca unii ce sunt plini de har, se mişcă liber. Vorbesc personal. Iradiază binecuvântare. Îi rabdă pe toţi (în austeritatea lor). Îi cunosc pe toţi prin dragostea lor. Îi iubesc pe toţi cu dragostea Dumnezeului Celui Unu şi Treimic, Care este iubire. Îi iubesc pe toţi, întrucât ei înşişi sunt iubire. Prin ei, înţelegi că Biserica Ortodoxă trăieşte adevărul ca şi comuniune a iubirii, că preţuieşte comuniunea ca arătare a Dumnezeirii Celei Treimice, că respectă pe om ca persoană în comuniune(continuare)

♦ ♦ ♦ ♦ ♦

CUVINTE DUHOVNICEŞTI

NIMICIREA MORŢII

Arhim. Vasilios GondikakisHristos a intrat atât de mult înlăuntrul nostru prin iubirea, prin chenoza, prin smerenia Lui. Am intrat atât de mult înlăuntrul Său, am venit atât de aproape de El, prin răutatea, prin micimea, prin neruşinarea noastră.

L-au hulit, L-au scuipat, L-au pălmuit, L-au batjocorit, L-au lovit peste obraz, L-au răstignit, L-au adăpat cu fiere şi oţet. Cine? Arhiereii, soldaţii, tâlharii, trecătorii, mulţimea toată. Cei de aproape şi cei de departe „au adunat […] toată cohorta” (Mt 27, 27) istoriei împotriva Lui. Dar El „S-a supus şi nu Şi-a deschis gura Sa” (Is 53, 7)… (continuare)

♦ ♦ ♦ ♦ ♦

EVENIMENT

Seară duhovnicească:

„Atitudinea creştinului ortodox

în faţa greutăţilor vieţii”

Invitat: Părintele Ioan Cojanu

Răşinari (Sibiu), 14 aprilie 2019


CUVINTE DUHOVNICEȘTI

MOARTE ȘI ÎNVIERE ÎN DUH

Părintele Constantin Galeriu

În moartea fizică, adică în despărțirea sufletului de trup, moare păcatul? Aici e întrebarea capitală. Moare? Nu moare. Ca dovadă, atunci n-ar mai fi iad. Și pentru că Dumnezeu a rânduit precis să-l salveze pe om, îngăduind moartea ca prin moarte să moară răul, trebuie atunci ca păcatul să fie omorât în duh. Aici și acum; așa cum la Botez citim, după cuvântul Sfântului Pavel, că trebuie să fim morți față de păcat și vii întru Hristos Iisus, Domnul nostru… (continuare)

♦ ♦ ♦ ♦ ♦

EVENIMENT

Conferința

„Raiul – conștiința prezenței lui Dumnezeu”

Invitat: Părintele Ioan Cojanu

Alcala de Henares (Spania), 7 aprilie 2019


EVENIMENT

Conferința

„Rostul și roadele efortului duhovnicesc”

Invitat: Părintele Ioan Cojanu

Calvaser (Sibiu), 24 martie 2019


 

LECTURI

UN CHIP AL BLÂNDEȚELOR

Bucuria credinței. Părintele Episcop Vasile Flueraș la 70 de ani, Editura Renașterea, Cluj-Napoca, 2018

Acest volum dedicat Preasfințitului Părinte Vasile Someșanul, cu prilejul împlinirii a 70 de ani, reprezintă, desigur, în primul rând un omagiu adus unei alese personalități bisericești, dar, lecturându-l, descoperim că este mai mult decât atât, și anume un dar pe care de fapt Preasfințitul îl face fiilor săi duhovnicești și tuturor celor care vor citi cartea, lăsându-se descoperit și portretizat, el, care întotdeauna căuta discreția și smerenia. Și o face cu aceeași iubire și aceeași ascultare care l-au caracterizat de-a lungul întregii sale vieți, urmărind un singur lucru: așezarea în voia lui Dumnezeu…

Pentru a citi tot articolul, faceți click aici.

♦ ♦ ♦ ♦ ♦

EVENIMENT

Întru mulți și sfinți ani în Hristos, Preasfințite Părinte!

În data de 30 decembrie 2018,
Preasfințitul Părinte Vasile Someșanul a împlinit 70 de ani.

Cumințenie de părinte

Adeseori părintele nostru, Preasfinţitul Vasile, spune, încheindu-şi sfaturile adresate nouă: „Să fiţi cuminţi!” Şi atunci când nu se aud, atitudinea sa rosteşte aceste cuvinte. Dacă, pe bună dreptate, evităm să-l numim sfânt pe un om în viaţă, în cuvântul „cuminte” putem aduna, ca într-un potir, toată frumuseţea dumnezeiască revărsată de Hristos, prin Duhul Sfânt, peste om…

Pentru a citi tot articolul, faceți click aici.

♦ ♦ ♦ ♦ ♦

CUVINTE DUHOVNICEȘTI

Sfântul Vasile cel Mare

Omilie la Sfânta Naștere a lui Hristos

Dumnezeu pe pământ, Dumnezeu întru oameni, nu prin foc şi trâmbiţă, nici pe munte fumegând, nici prin negură şi vijelie înspăimântând sufletele legiuitorilor celor ce-L ascultau, ci prin trup, blând şi binevoitor vorbind celor de un neam cu El. Dumnezeu [S-a arătat] în trup, nu lucrând din vreme în vreme, precum în proroci, ci unindu-Se cu firea omenească, pe care și-a făcut-o cu totul a Sa şi, prin înrudirea trupului Său cu noi, aducând iarăşi la Sine toată omenirea…

Pentru a citi tot articolul, faceți click aici.

♦ ♦ ♦ ♦ ♦

 

 

EVENIMENT

Conferinţa Iată roaba Ta!

Brașov, 6 decembrie 2018

Pentru a viziona conferința, faceți click aici.

♦ ♦ ♦ ♦ ♦

EVENIMENT


CRUCEA – REPER CREŞTIN AL ISTORIEI ROMÂNILOR, TRANSPUS ÎN ARTĂ

Pentru a citi articolul, faceţi click aici.

NOI APARIŢII EDITORIALE

Coperta-Agenda-2019

• AGENDA DUHOVNICEASCĂ 2019

CALENDARUL DE BIROU 2019

CALENDARUL MIC 2019

Calendare-birou_pt-site

Pentru detalii şi comenzi, faceţi click aici.

EVENIMENT

Expoziția
CRUCEA, DE LA COMUNITATE LA COMUNIUNE.
100 de cruci la 100 de ani

Universitatea de Arhitectură şi Urbanism “Ion Mincu” Bucureşti, str. Academiei, nr. 18-20

PROGRAM DE VIZITARE:
– 30 noiembrie 2018 – 1 februarie 2019,

zilnic între orele 10-18.

Excepție fac zilele de 6, 7, 8, 9 decembrie 2018 şi 1 ianuarie 2019, când va fi închis.

♦ ♦ ♦ ♦ ♦

 

VOTÂND, MĂRTURISIM CREDINȚA

♦ ♦ ♦ ♦ ♦

EVENIMENT

HRAMUL MÂNĂSTIRII NOASTRE

NAŞTEREA SFÂNTULUI IOAN BOTEZĂTORUL

24 iunie 2018

Pentru a viziona înregistrările, faceți click aici.

♦ ♦ ♦ ♦ ♦

PREDICI ȘI CONFERINȚE

Conferința „Crucea, axa satului românesc”
Sibiu, 7 mai 2018
Invitați: Pr. Conf. Constantin Necula și Mirela Creţu
Moderator: Pr. George Piţ

Pentru a viziona conferința, faceți click aici.

♦ ♦ ♦ ♦ ♦

PREDICI ȘI CONFERINȚE

Conferința „Dacă nu S-ar fi coborât, nu S-ar fi înălţat”
Bucureşti, 11 martie 2018
Invitați: Părintele Ioan Cojanu și Costion Nicolescu
Moderator: Stelian Gomboş

Pentru a viziona conferința, faceți click aici.

♦ ♦ ♦ ♦ ♦

EMISIUNE TVR1

Despre Sfânta Cruce și expoziția „Crucea”
cu Părintele Ioan Cojanu și Costion Nicolescu,
în Duminica Sfintei Cruci, 11 martie 2018

Pentru a viziona emisiunea, faceți click aici.

♦ ♦ ♦ ♦ ♦

PREDICI ȘI CONFERINȚE

Conferința „Cuvântul Crucii”
Iași, 25 februarie 2018
Invitați: Pr. Prof. Constantin Coman și
Cercet. șt. Bogdan Tătaru-Cazaban
Moderator: Costion Nicolescu

Pentru a viziona conferința, faceți click aici.

♦ ♦ ♦ ♦ ♦

 

EVENIMENTE

TINERI COLINDĂTORI LA MÂNĂSTIRE
25 decembrie 2017

Pentru a viziona videoclipurile, faceți click aici.

♦ ♦ ♦ ♦ ♦

EVENIMENTE

CRUCEA MAICII DOMNULUI

conferinţă susţinută de Părintele Ioan
în cadrul unei Seri duhovniceşti
organizate de
A.S.C.O.R. Braşov
şi Librăria “Epifania” Braşov
în data de 6 decembrie 2017

Pentru a viziona videoclipul şi a citi articolul, faceți click aici.

♦ ♦ ♦ ♦ ♦

EVENIMENTE

Vernisajul expoziţiei
CRUCEA, DE LA COMUNITATE LA COMUNIUNE. 100 DE CRUCI LA 100 DE ANI


Titlul acestei expoziții, „Crucea, de la comunitate la comuniune”, a pornit de la dorința de a transmite un mesaj de consolidare a legăturilor dintre noi pe temelia principiilor vieții creștine. Am considerat cu toții potrivit ca acest mesaj să însoțească sărbătorirea a o sută de ani de la Marea Unire…

Pentru a viziona videoclipul şi a citi articolul, faceți click aici.

♦ ♦ ♦ ♦ ♦

PREDICI ŞI CONFERINŢE

Pr. Prof. Ioan Bizău:
SFÂNTA LITURGHIE,
EXPERIENŢĂ EXISTENŢIALĂ PLENARĂ
19 noiembrie 2017, Alba Iulia

Pentru a viziona predica, faceți click aici.

♦ ♦ ♦ ♦ ♦

EVENIMENTE

Parteneriatul interjudețean
SPIRITUALITATE ROMÂNEASCĂ

În luna octombrie s-a încheiat, cu binecuvântarea Părintelui Stareț Ioan Cojanu, un proiect de parteneriat interjudețean…

Pentru a citi tot articolul, faceți click aici.

♦ ♦ ♦ ♦ ♦

NOI APARIŢII EDITORIALE

La Editura Epifania au apărut de curând:

AGENDA DUHOVNICEASCĂ 2018

CALENDARUL DE BIROU 2018

CALENDARUL MIC 2018

Pentru detalii şi comenzi, faceţi click aici.

♦ ♦ ♦ ♦ ♦

EVENIMENTE

29 DE ANI DE LA TRECEREA LA DOMNUL
A PĂRINTELUI GAVRIIL DE LA NICULA

„Caută să trăieşti permanent prezenţa lui Dumnezeu înaintea ta!”

Zilele acestea am prăznuit trecerea la Domnul a unui părinte drag nouă, a părintelui nostru duhovnicesc, Părintele Gavriil Miholca. S-au împlinit 29 de ani de când Dumnezeu a socotit să-l mute mai aproape de El. Atunci noi nu am înţeles acest lucru…

Pentru a citi tot articolul, faceţi click aici.

♦ ♦ ♦ ♦ ♦

VĂ PROPUNEM SĂ CITIŢI…

Daniel Turcea, Cântarea treptelor, Editura Eikon, Cluj-Napoca

 

Daniel Turcea a trăit în sine, cu adevărat, moartea şi Învierea. Capacităţile sale intelectuale de excepţie, cultura şi mai ales năzuinţele spirituale l-au făcut să parcurgă un drum sinuos…

 

 

Pentru a citi tot articolul, faceţi click aici.

♦ ♦ ♦ ♦ ♦

EVENIMENTE

HRAMUL MÂNĂSTIRII NOASTRE

NAŞTEREA SFÂNTULUI IOAN BOTEZĂTORUL

24 iunie 2017

Pentru a viziona înregistrările, faceţi click aici.

♦ ♦ ♦ ♦ ♦

INTERVIU

NEVOIA DE CREDINȚĂ

Pentru a viziona interviul, faceţi click aici.

♦ ♦ ♦ ♦ ♦

EVENIMENTE

TÂRGUL DE CARTE ALBA TRANSILVANA

19-21 MAI 2017

Pentru a vedea toate pozele, faceţi click aici.

♦ ♦ ♦ ♦ ♦

INTERVIU

CUM SĂ NE BUCURĂM CU ADEVĂRAT DE ÎNVIERE

 

 

Trinitas TV, 19.04.2017

Pentru a viziona interviul, faceţi click aici.

♦ ♦ ♦ ♦ ♦

PREDICI ŞI CONFERINŢE

PĂRINTELE IOAN:

MAICA DOMNULUI, MAICA TUTUROR

7 decembrie 2016, Braşov

„M-am întrebat de multe ori – spune Părintele Profesor Ovidiu Moceanu în cuvântul rostit la începutul acestei seri duhovniceşti organizate de A.S.C.O.R. Braşov şi Librăria „Epifania” Braşov – care ar fi unul din cele mai caracteristice fenomene în ce priveşte viaţa Bisericii noastre după 1990, şi eu am ajuns la concluzia că unul din cele mai caracteristice şi mai reprezentative fenomene este venirea mânăstirii în lume, prin trimişii ei, preoţi, călugări etc., care au adus un cuvânt extraordinar, plin de har, plin de duhovnicie, pentru a ridica starea noastră duhovnicească…”

Pentru a viziona conferinţa, faceţi click aici.

♦ ♦ ♦ ♦ ♦

EVENIMENTE

LANSARE DE CARTE:

PATERICUL MARE.
APOFTEGMELE PĂRINŢILOR PUSTIEI

Colecţia tematică

Traducere din limba greacă de Părintele Profesor Constantin Coman

Editura Bizantină, Bucureşti, 2016

„Dacă nu va spune omul în inima lui că eu singur şi Dumnezeu suntem în lumea aceasta, nu va avea odihnă” (Avva Alonie). Odihna este înţeleasă de obicei ca un repaus al trupului sau al sufletului, dar iată, Părinţii Patericului ne învaţă să căutăm o altfel de odihnă, cea în Dumnezeu…

Pentru a citi tot articolul şi a viziona lansarea cărţii, faceţi click aici.

♦ ♦ ♦ ♦ ♦

EVENIMENTE

HRAMUL MÂNĂSTIRII NOASTRE:

NAŞTEREA SFÂNTULUI IOAN BOTEZĂTORUL

24 iunie 2016

A-L lăuda după vrednicie pe marele Proroc şi Înaintemergător al Domnului, pe Sfântul Ioan Botezătorul, nu stă în priceperea omului, aşa cum ne încredinţează troparul praznicului Naşterii sale. Însă a-l cinsti cu dragoste se poate, pe măsura credinţei şi râvnei fiecăruia, aşa cum au dovedit preoţii şi credincioşii care au venit la mânăstirea sa din Alba Iulia, mai de departe sau mai de aproape…

Pentru a citi tot articolul, faceţi click aici.

♦ ♦ ♦ ♦ ♦

CUVINTE DE FOLOS

PĂRINTELE IOAN:

Perioada Triodului – urcuş spre Înviere prin post, rugăciune şi spovedanie

Ceasuri de îndelungă rugăciune către Înviere

Care este specificitatea Săptămânii Mari față de celelalte săptămâni ale Postului Sfintelor Paşti?

În primele trei săptămâni ale perioadei Triodului, Biserica ne pregătește pentru Postul de 40 de zile, care la rândul său ne pregătește pentru Săptămâna Patimilor, ca să ne răstignim împreună cu Hristos. Ca într-o spirală, viața noastră duhovnicească se adâncește în Hristos, și cu Hristos în Dumnezeu, în lucrarea de mântuire a noastră…

Articol preluat din ziarul “Lumina” (28 aprilie 2016)

Pentru a citi tot articolul, faceţi click aici.

♦ ♦ ♦ ♦ ♦

VĂ PROPUNEM SĂ CITIŢI…

Sfântul Mărturisitor Gavriil Georgianul, cel nebun întru Hristos (1929-1995), Editura Iona, 2015

 

„Ne-a vizitat dragostea”, obişnuia să spună Părintele Gavriil unora din cei care îl căutau. Altora, care îl întrebau cum se vor mântui oamenii în vremurile din urmă, le răspundea: „Prin fapte bune şi prin dragoste”. Plin de daruri dumnezeieşti încă din copilărie, deşi crescut într-o familie şi într-un mediu ostile credinţei, Părintele Gavriil a fost un vas ales al harului, pe care a ştiut să-l păstreze şi să-l înmulţească prin numeroase osteneli ascetice, prin fapte de milostenie duse până la jertfa de sine şi prin asumarea nebuniei întru Hristos…

Pentru a citi tot articolul, faceţi click aici.

♦ ♦ ♦ ♦ ♦

EVENIMENTE

ÎNALTPREASFINŢITUL PĂRINTE IRINEU

PREDICĂ LA

SOBORUL SFÂNTULUI IOAN BOTEZĂTORUL

7 ianuarie 2016

Pentru a viziona predica, faceţi click aici.

♦ ♦ ♦ ♦ ♦

EVENIMENTE

PR. PROF. VASILE MIHOC:

DUMINICA SFINŢILOR PĂRINŢI DUPĂ TRUP AI DOMNULUI

20 decembrie 2015


Pentru a viziona predica, faceţi click aici.

♦ ♦ ♦ ♦ ♦

PREDICI ŞI CONFERINŢE

PĂRINTELE IOAN:

MONAHISMUL ŞI VIAŢA DE FAMILIE

Cuvânt rostit în cadrul Taberei Naţionale Studenţeşti de la Schitul Găbud, având ca temă “Părintele Ilie Moldovan – Evocări”

Pentru a citi textul conferinţei, faceţi click aici.

♦ ♦ ♦ ♦ ♦

PREDICI ŞI CONFERINŢE

 

PĂRINTELE IOAN:

PREDICĂ LA ADORMIREA MAICII DOMNULUI

15 august 2015

Ne aflăm într-una din cele mai frumoase sărbători pe care Dumnezeu, prin Sfanta Sa Biserică, ni le-a oferit…

Pentru a viziona predica, faceţi click aici.

♦ ♦ ♦ ♦ ♦

VĂ PROPUNEM SĂ CITIŢI…

 

Stareţa Macrina Vassopoulos, Cuvinte din inimă, Editura Evanghelismos, Bucureşti, 2015 – Traducere de Ieroschim. Ştefan Nuţescu

A fi monah înseamnă a iubi osteneala, într-o „necontenită silire a firii” (Sf. Ioan Scărarul): osteneală în rugăciune, osteneală în muncă, osteneală şi jertfă în relaţiile cu oamenii. Monahul nu are linişte zi şi noapte, până ce nu află liniştea cea dumnezeiească. El lucrează chiar şi când pare a se odihni, căci mintea şi inima lui nici o clipă nu se opresc din a-L căuta pe Dumnezeu. Iată portretul, în linii mari, al unui monah din cei de demult. Totuşi, în aceste rânduri am vrut să schiţez un chip monahal de secol XX, care, e adevărat, pentru generaţia noastră face parte dintr-o altă epocă. Şi nu chipul aspru al unui bărbat, ci acela delicat al unei femei care, dând dovadă de multă bărbăţie, s-a luptat cu slăbiciunile şi neputinţele ei nu ca să dobândească virtuţi demne de laudă, ci ca să rămână continuu alipită de Hristos…

Pentru a citi tot articolul, faceţi click aici.

♦ ♦ ♦ ♦ ♦

EVENIMENTE

HRAMUL MÂNĂSTIRII NOASTRE:

NAŞTEREA SFÂNTULUI IOAN BOTEZĂTORUL

24 iunie 2015

Cu ajutorul lui Dumnezeu, cu rugăciunile Sfântului Ioan Botezătorul, cu osteneala Înaltpreasfinţitului nostru Părinte Arhiepiscop Irineu şi a preoţilor, monahilor şi credincioşilor prezenţi, hramul mânăstirii noastre a fost prăznuit şi anul acesta prin săvârşirea Privegherii de toată noaptea, urmată de Taina Sfântului Maslu şi apoi de Sfânta Liturghie…

Pentru a citi tot articolul, faceţi click aici.

♦ ♦ ♦ ♦ ♦

TÂRGUL DE CARTE ALBA TRANSILVANA

 

Şi anul acesta Editura Epifania a fost prezentă la Târgul de carte Alba Transilvana, ajuns deja la ediţia a VIII-a. Acest important eveniment cultural al oraşului Alba Iulia s-a desfăşurat în perioada 8-10 mai…

Pentru a citi tot articolul, faceţi click aici.

♦ ♦ ♦ ♦ ♦

MAICA PROINSTAREŢĂ FILOTEIA POTCOAVĂ
LA 90 DE ANI

„Aş vrea ca Dumnezeu să nu-mi dea aici tot binele,
ci să mi-l păstreze şi pentru lumea cealaltă…”

După 22 de ani de când Părintele Profesor Dumitru Stăniloae a trecut în Împărăţia Aceluia pe Care aproape 90 de ani L-a slujit, cei care pot să întregească biografia Părintelui cu biografia lor sunt rudele cele mai apropiate, a căror viaţă se împleteşte cu a Părintelui, cât şi ucenicii cei mai apropiaţi, în vieţile cărora se regăsesc sfaturile, învăţăturile şi pilda de vieţuire a Părintelui.

Acestea sunt motivele pentru care încercăm să adunăm cu grijă şi să nu lăsăm să se risipească în uitare tot ce a semănat Părintele Profesor prin cuvânt şi prin faptă. De aceea o rugăm pe Maica Proinstareţă Filoteia, nepoata Părintelui, să ne vorbească despre tot ceea ce simte ea acum când şi Preacuvioşia sa, aflându-se aproape de vârsta Părintelui Profesor, caută să adune bob cu bob grâul cel curat al ostenelilor, pentru a-l oferi jertfă, ca pe o prescură cerească, înaintea jertfelnicului lui Hristos.

Pentru a citi tot articolul, faceţi click aici.

♦ ♦ ♦ ♦ ♦

 

PREDICI ŞI CONFERINŢE

Singurul lucru care ne îmbătrâneşte este păcatul

Cuvânt de învăţătură adresat de Părintele Ioan Cojanu tinerilor din Parohia Ortodoxă Română „Înălţarea Sfintei Cruci” din Dublin (Irlanda), la invitaţia Preacucernicului Părinte Protopop Călin Florea – februarie 2015.

Rugăciunea este numită de către unii „dialogul omului cu Dumnezeu”. Eu aş zice că nu e chiar aşa, pentru că nu aşa o simt eu. Eu simt rugăciunea ca un strigăt al nostru către Dumnezeu. Trebuie să fim realişti. Cel puţin de 50 de ani îmi spun că Dumnezeu e mereu cu mine şi spun şi altora că Dumnezeu e cu mine. Cred aceasta, însă până nu percep pe Dumnezeu cu simţurile sufleteşti – nu cu cele trupeşti, refuz chiar să mă las înşelat de simţurile trupeşti –, n-am altă cale decât să strig.

Pentru a citi tot articolul, faceţi click aici.

♦ ♦ ♦ ♦ ♦

 

VĂ PROPUNEM SĂ CITIŢI…

Părintele Petroniu de la Prodromu, Editura Bizantină, 2015

„Părintele Petroniu a fost un om mare. A fost aspru cu sine şi cu alţii. Era nevoitor. Era tăcut. Avea rugăciunea.” (Părintele Iulian de la Prodromu)

Aceste cuvinte atât de simple, dar care lasă să se întrevadă taina vieţii Părintelui Petroniu, constituie începutul unui amplu volum dedicat în întregime marelui nevoitor român de la Schitul Prodromu din Muntele Athos, publicat anul acesta de Editura Bizantină, în seria „Duhovnici români contemporani”.

Pentru a citi tot articolul, faceţi click aici.

♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Povestea unei mânăstiri:
Sfântul Ioan Botezătorul din Alba-Iulia

Reportaj video