Expoziţia „Horea Paştina, iubitorul de frumos” – Alba Iulia, 15 septembrie 2022

În perioada septembrie-octombrie 2022, Uniunea Artiștilor Plastici din România, filiala Alba Iulia, a organizat expoziţia „Horea Paștina – iubitorul de frumos”. Vernisajul a avut loc joi, 15 septembrie, începând cu ora 18, la Galeria de Artă Alba Iulia (Bulevardul 1 Decembrie 1918), curator fiind Oliv Mircea. Printre cei care au contribuit la organizarea acestei expoziții a fost și mânăstirea noastră, prin Părintele Stareț Ioan.

„Lumea văzută de Horea Paștina este o lume care s-a oprit din mișcare după o zi de oboseală, sau încă n-a început o nouă zi de mișcare.
Este o lume serală sau matinală. Este o lume care și-a adunat înăuntru toate posibilitățile, recăpătându-și bogăția totalității ei indefinite. Ea îndeamnă prin aceasta la reflexie, lăsând privitorului libertatea unei nelimitate imaginații referitoare la cuprinsul ei sau sugerându-i o astfel de imaginație. E o lume statornicită de nu se știe când și până nu se știe când, dar nu o lume încremenită. Căci se simte în ea virtualitatea pulsației unei vieți care pentru o vreme se odihnește, dar care va porni iarăși să-și reveleze prin mișcare unele sau altele din potențele ei, definindu-se într-un fel sau altul, iar prin aceasta mărginindu-se sau ieșind din starea ei scufundată într-un adânc nemărginit și etern fără să se rupă deplin din el (…).”

Părintele Dumitru Stăniloae, 1986