Înmormântarea Maicii Proinstareţe Filoteia Potcoavă – 25 noiembrie 2019

Mânăstirea Ţigăneşti