Înmormântarea Maicii Proinstareţe Filoteia Potcoavă – 20 noiembrie 2019

Înmormântarea Maicii Proinstareţe
Filoteia Potcoavă

Mânăstirea Ţigăneşti
25 noiembrie 2019