Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul – 24 iunie 2016

HRAMUL MÂNĂSTIRII NOASTRE:
NAŞTEREA SFÂNTULUI IOAN BOTEZĂTORUL
24 iunie 2016

A-L lăuda după vrednicie pe marele Proroc şi Înaintemergător al Domnului, pe Sfântul Ioan Botezătorul, nu stă în priceperea omului, aşa cum ne încredinţează troparul praznicului Naşterii sale. Însă a-l cinsti cu dragoste se poate, pe măsura credinţei şi râvnei fiecăruia, după cum au dovedit preoţii şi credincioşii care au venit la mânăstirea sa din Alba Iulia, mai de departe sau mai de aproape, ca să aducă slavă lui Dumnezeu şi să prăznuiască Naşterea Sfântului Ioan împreună cu monahii de aici, care şi-au predat întreaga viaţă lui Hristos prin mâinile cinstitului Său Înaintemergător.

Fiecare hram al mânăstirii a fost un prilej special de întâlnire al celor care nu doar îl cinstesc pe Sfântul Ioan, ci îl şi urmează în râvnă şi nevoinţă. Anul acesta, cu arhiereasca binecuvântare a Înaltpreasfinţitului nostru Părinte Irineu, după săvârşirea slujbei Vecerniei Mari, a avut loc lansarea cărţii Patericul Mare, tradus de Părintele Profesor Constantin Coman de la Facultatea de Teologie din Bucureşti şi editat în condiţii grafice de excepţie la Editura Bizantină. Cei prezenţi au avut şansa de a se împărtăşi din cuvintele alese rostite în cadrul prezentărilor făcute acestei cărţi monumentale. Au vorbit Părintele Profesor Constantin Coman, Părintele Profesor Mihai Himcinschi (decanul Facultăţii de Teologie din Alba Iulia), Părintele Profesor Lucian Colda (Facultatea de Teologie Alba Iulia), Domnul Profesor Octavian Gordon (directorul Bibliotecii Naţionale a României), Părintele Profesor Jan Nicolae (Facultatea de Teologie Alba Iulia), Părintele Dionisie de la Mânăstirea Albac şi Părintele Ioan, stareţul mânăstirii noastre. Impresionantă a fost şi disponibilitatea credincioşilor de a asculta, timp de trei ore (până spre miezul nopţii), numai cuvânt duhovnicesc despre credinţa şi trăirea marilor Părinţi ai pustiei, însă mereu raportat la vremurile noastre.

O mare parte dintre credincioşi au rămas şi la Privegherea de toată noaptea, ostenindu-se, alături de vieţuitorii mânăstirii, să împodobească cât mai frumos acest praznic, prin prezenţa şi rugăciunea lor smerită. Spre dimineaţă s-a săvârşit Taina Sfântului Maslu, iar de la ora 9 a început Sfânta Liturghie, soborul de preoţi fiind condus de către Părintele Nicolae, stareţul Mânăstirii Nicula. Răspunsurile la strană au fost date de un grup de psalţi din Sibiu, iar la vremea chinonicului, elevi de la Liceul de Arte „Regina Maria” au cântat Paraclisul Sfântului Ioan Botezătorul.

Praznicul acesta a însemnat „un moment deosebit de întâlnire cu Sfântul Ioan”, a spus Părintele Profesor Constantin Coman în predica de la sfârşitul Sfintei Liturghii. „Cei care suntem la mânăstirea aceasta beneficiem de un har deosebit, pentru că mânăstirea este închinată Sfântului Ioan Botezătorul şi nu ne îndoim, ci, dimpotrivă, ne încredinţăm de faptul că Sfântul Ioan revarsă cu mai multă îmbelşugare şi dragoste darurile Sale de la Dumnezeu, acolo unde dragostea creştinilor i se arată într-un mod atât de concret.”

Îmbogăţiţi sufleteşte cu harul revărsat la Sfintele Slujbe, toţi cei care au participat la praznic au fost invitaţi să se împărtăşească şi din hrana trupească dăruită tot de Sfântul Ioan prin intermediul credincioşilor şi călugărilor care au contribuit la organizarea hramului.

„Glasule cel de Dumnezeu grăitor, sfeşnicule al luminii, Mergătorule înaintea Domnului, cel ce eşti de Hristos mărturisit mai întâi între proroci, care faci rugăciuni pentru lume, mai ales adu-ţi aminte de turma ta, ca să se izbăvească nevătămată!”

Predica Părintelui Profesor Constantin Coman (video):