Pr. Constantin Galeriu: Moarte și înviere în duh

Moarte și înviere în duh

Părintele Constantin Galeriu


În moartea fizică, adică în despărțirea sufletului de trup, moare păcatul? Aici e întrebarea capitală. Moare? Nu moare. Ca dovadă, atunci n-ar mai fi iad. Și pentru că Dumnezeu a rânduit precis să-l salveze pe om, îngăduind moartea ca prin moarte să moară răul, trebuie atunci ca păcatul să fie omorât în duh. Aici și acum; așa cum la Botez citim, după cuvântul Sfântului Pavel, că trebuie să fim morți față de păcat și vii întru Hristos Iisus, Domnul nostru.(…) Și atunci noi credem și trebuie să mărturisim că nouă ne este dată biruirea morții, dar aici și acum, în omorârea păcatului, prin metanoia, în taina pocăinței, a întoarcerii la Dumnezeu, Care Își arată fața.

Repet, aceasta e problema capitală: a omorî răul aici. Starea aceasta de jertfă, aceasta-i propriu-zis starea autentică a legăturii noastre cu Dumnezeu. Mântuitorul, în jertfa de pe Cruce, a acceptat moartea ca să omoare în ea răul; am zice chiar mai mult: legătura lui Adam cu Dumnezeu era o legătură de jertfă. Sfântul Chiril al Alexandriei spune că la Dumnezeu se intră în stare de jertfă. Aceasta-i comuniunea, relația noastră adâncă propriu-zisă și cu Dumnezeu, și cu semenii: e starea de jertfă. Dar Adam a transformat jertfa în moarte, care-i despărțirea de Dumnezeu, iar Mântuitorul va transforma moartea în jertfă, ca legătură adevărată cu Dumnezeu.

Și aici ar mai trebui precizat ceva: Noi identificăm jertfa cu moartea. E o mare greșeală. Jertfa nu este moarte. Jertfa e din iubire, moartea e din păcat. Jertfa e liberă. În Săptămâna Patimilor așa rostim: „Mergând Domnul de bunăvoie la moartea Sa…”. Moartea nu e liberă; e silnică. Jertfa e profetică; profețește ziua a opta, ziua Învierii. Moartea ce profețește? Groapa. Jertfa e deci vizionară, lumină e; moartea, dimpotrivă, e întuneric. Moartea înseamnă stricăciune, descompunere, jertfa înseamnă unirea cea mai adâncă, cea mai sfântă. Și de aici parcă simți în păcat răul lui miros, stricăciunea, iar în jertfă buna mireasmă duhovnicească.

Fragment din volumul „Dialoguri duhovnicești” – Editura Epifania