Sf. Vasile cel Mare: Omilie la Naşterea cea sfântă a lui Hristos (fragment)

Ce să-ți facem ție, omule? Nu Îl căutai pe Dumnezeu, (atunci) când El locuia întru înălțime, nici nu-L primești (acum) când Se pogoară la tine și prin trup este în legătură cu tine; dar cauți să știi cum să te unești cu Dumnezeu.  Află că pentru aceasta Dumnezeu [S-a arătat] în trup, fiindcă era nevoie ca trupul acesta blestemat să fie sfințit, trupul acesta neputincios să fie întărit, trupul acesta înstrăinat de Dumnezeu să se unească cu El, trupul acesta căzut din rai să se înalțe la ceruri. Și care este laboratorul acestei iconomii? Sfântul trup al Fecioarei. Care sunt obârșiile nașterii? Duhul Sfânt și puterea cea adumbritoare a Celui Preaînalt. Însă mai bine ascultă cuvintele Evangheliei: „Căci pe când, zice, Maria, maica Lui, era logodită cu Iosif, înainte de a fi ei împreună, ea s-a aflat pe sine având în pântece de la Duhul Sfânt”(Matei 1, 18). Și Fecioară fiind, și logodită cu un bărbat, a fost socotită potrivită în vederea slujirii iconomiei (dumnezeiești), pentru ca fecioria să fie cinstită și nunta să nu fie nesocotită. Căci fecioria a fost aleasă ca una ce este potrivită pentru sfințire, iar prin logodnă, temeiurile nunții au fost puse de asemenea la socoteală. Dar, totodată, avea, ca păzitor al vieții, logodnic, pentru ca Iosif să fie martor apropiat al curăției Mariei și pentru ca ea să nu fie predată defăimării, ca una ce a întinat fecioria. Pot să grăiesc și un alt cuvânt, cu nimic mai prejos în cinste decât cele spuse, anume că vremea potrivită pentru înomenirea Domnului, vreme demult hotărâtă și mai înainte de întemeierea lumii rânduită, atunci s-a împlinit, când era nevoie  ca Duhul Sfânt și puterea Celui Preaînalt să-Și întocmească acel trup purtător de Dumnezeu. Dar de vreme ce neamul omenesc cel după trup nu avea nimic mai de preț decât curăția Mariei, astfel încât să primească lucrarea Duhului, fericita Fecioară fusese dinainte sortită prin logodnă și aleasă, fecioria nefiind cu nimic păgubită din pricina logodnei. Se zice de către cineva din cei vechi și un alt cuvânt, anume că logodna cu Iosif a fost izvodită pentru ca fecioria Mariei să treacă neobservată de stăpânul veacului acesta. Căci forma cea din afară alogodnei a fost demult izvodită, fiindcă cel viclean – după ce a auzit pe Prorocul zicând: „Fecioara va lua în pântece și va naște fiu” (Isaia 7, 14) – era tulburat, pândind fecioarele. Așadar, prin logodnă a fost înșelat vrăjmașul fecioriei. Căci el știa că arătarea în trup a Domnului va constitui nimicirea propriei lui stăpâniri.    

PG 31, 1461C-1464D     

Traducere: Ierom. Prodromu Nagy